IMATGES DEL SATÈL.LIT METEOSAT
www.meteobanyoles.com

Última imatge de colors naturals del satèl·lit Meteosat-9 (0º)
(actualització cada hora)
A la part inferior esquerra de la imatge apareix l'hora de la fotografia. Cal sumar-hi una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu.


Última imatge infraroja 10.8 del satèl·lit Meteosat-9 (0º)
(actualització cada hora)
A la part inferior esquerra de la imatge apareix l'hora de la fotografia. Cal sumar-hi una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu.


Última imatge infraroja 10.8 del satèl·lit Meteosat-9 (0º) de tot el disc
(actualització cada hora)
A la part inferior esquerra de la imatge apareix l'hora de la fotografia. Cal sumar-hi una hora en horari d'hivern i dues en horari d'estiu.


Els satèlits Meteosat estan en una òrbita geoestacionària a una altura de 36.000 km sobre l'equador.
Meteosat First Generation El Meteosat-9 (MSG-2) està a una longitud de 0º (proporciona imatges centrades de la península Ibèrica).
El meteosat-7 (primera generació) està a una longitud de 57º Est (proporciona imatges de l'oceà Índic).

Les imatges del Meteosat-9 es prenen cada quart d'hora i, després de ser processades en el centre de control de Eumetsat, situat a Darmstadt, són distribuides a tota la comunitat d'usuaris meteorològics.


El 29 d'agost del 2002 va ser llançat el primer satèl·lit de la Segona Generació de Meteosat, anomenat MSG-1 (inicials de Meteosat Second Generation). I el 2005 va ser llençat el MSG-2.
Meteosat Second Generation

El satèl·lit meteorològic MSG-2 o Meteosat-9 fa 2,4 metres d'alt per un diàmetre de 3,2 metres i pesa 2.000 kg, està en una òrbita geoestacionària a 36.000 km d'altitud a 0ºN-0ºE. Front als satèl·lits de primera generació, proporciona imatges més detallades (1 km front 2,5 km) que, gràcies a la transmissió digital de les dades 20 vegades més ràpida, es prenen cada 15 minuts enlloc de cada mitja hora. Addicionalment disposa de nous instruments per a la investigació climatològica.