ESTUDI DE TEMPERATURES MES DE JUNY
www.meteobanyoles.com

Estudi de temperatures mitjanes de Banyoles del mes de juny

El mes de juny del 2003 la ciutat de Banyoles ha viscut el juny més calurós del qual en té coneixement l'observatori Meteobanyoles (l'observatori té dades de quasi tots els últims 100 anys). La temperatura mitjana global del mes de juny del 2003 ha estat de = 26,4ºC.

Fruit d'aquesta onada de calor sense precedents per un mes de juny, el dia 21 Banyoles enregistra la temperatura màxima de 39,3ºC que és la més alta per un mes de juny i la segona absoluta dels segles XX i XXI. Presentem dos gràfics de temperatures mitjanes de Banyoles del mes de juny de dues èpoques ben diferents amb una separació entre elles de 36 anys.

En el primer gràfic, que correspon al període 1929-1948 (20 anys), les temperatures mitjanes tenen una petita oscil·lació ascendent de 0,05ºC cada any, representada per la suau inclinació de la línia de tendència.

En el següent gràfic, que correspon al període 1984-2003 (20 anys), les temperatures mitjanes ja tenen una clara oscil·lació ascendent de 0,24ºC cada any. Aquesta oscil·lació augmenta de forma ràpida i constant durant els últims anys, segons queda plasmat en la línia de tendència.

Conclusió:
En el primer període, les temperatures mitjanes ja començaven a tenir una certa tendència a l'alça. En el segon període, aquesta tendència és molt més acusada i exagerada en els últims anys.

Tot i que aquestes dades tenen una fiabilitat del 100% per aquests períodes concrets de 20 anys cadascun, en cap cas es poden extrapolar a altres períodes ni mesos diferents.

Enric Estragués
(30 juny 2003)