MeteoBanyoles
 GRÀFICS D'ANÀLISI DE L'ESTAT DEL DIA
www.meteobanyoles.com 

Anàlisi de l'estat del dia durant l'any 2004.

Aquesta gràfica està dividida en 7 columnes que representen les 7 situacions possibles de com es desenvolupa una dia.
Aquest any 2004, els dies de sol/núvol han superat lleugerament els dies de sol.
Les altres situacions possibles ja queden molt allunyades.
Anàlisi de l'estat del dia durant l'any 2003.

Aquesta gràfica està dividida en 7 columnes que representen les 7 situacions possibles de com es desenvolupa una dia.
Aquest any 2003, els dies de sol han superat àmpliament els dies de sol/núvol.
Les altres situacions possibles ja queden molt allunyades.
Anàlisi de l'estat del dia durant l'any 2002.

Aquesta gràfica està dividida en 7 columnes que representen les 7 situacions possibles de com es desenvolupa una dia.
Notem la quasi igualtat de dies que hem tingut de sol total amb dies de sol/núvol.
Les altres situacions possibles ja queden molt allunyades.
Anàlisi de l'estat del dia durant l'any 2001.

Aquesta gràfica està dividida en 7 columnes que representen les 7 situacions possibles de com es desenvolupa una dia.
Notem la quasi igualtat de dies que hem tingut de sol total amb dies de sol/núvol.
Les altres situacions possibles ja queden molt allunyades.