MeteoBanyoles
 GRÀFICS AMB DADES DE VENT
www.meteobanyoles.com 

Vents dominants a Banyoles durant l'any 2006

Vents dominants a Banyoles 2006

Aquest gràfic reprodueix els vents dominants a Banyoles durant l'any 2006.

Es pot notar clarament com el vent de xaloc és el més freqüent a Banyoles i domina per sobre tots els altres. El segueix en segon lloc, però a molta distància, el vent de gregal i també de llevant. Els cinc restants tenen poca incidència i el que menys és el vent de mestral, que es dóna es comptades ocasions.
Com a mostra, ressaltar que el vent majoritari, el xaloc, l'hem tingut 157 dies mentre que el mestral només ha bufat 9 dies.


Vents dominants a Banyoles durant l'any 2005

Vents dominants a Banyoles 2005

Aquest gràfic reprodueix els vents dominants a Banyoles durant l'any 2005.

Es pot notar clarament com el vent de xaloc és el més freqüent a Banyoles i domina per sobre tots els altres. El segueix en segon lloc, però a molta distància, el vent de gregal i també de llevant. Els cinc restants tenen poca incidència i el que menys és el vent de garbí, que es dóna es comptades ocasions.
Com a mostra, ressaltar que el vent majoritari, el xaloc, l'hem tingut 151 dies mentre que el garbí només ha bufat 10 dies.


Vents dominants a Banyoles durant l'any 2004

Vents dominants a Banyoles 2004

Aquest gràfic reprodueix els vents dominants a Banyoles durant l'any 2004.

Es pot notar clarament com el vent de xaloc és el més freqüent a Banyoles i domina per sobre tots els altres. El segueix en segon lloc, però a molta distància, el vent de gregal i també de llevant. Els cinc restants tenen poca incidència i el que menys és el vent de garbí, que es dóna es comptades ocasions.
Com a mostra, ressaltar que el vent majoritari, el xaloc, l'hem tingut 127 dies mentre que el garbí només ha bufat 4 dies.


Vents dominants a Banyoles durant l'any 2003

Vents dominants a Banyoles 2003

Aquest gràfic reprodueix els vents dominants a Banyoles durant l'any 2003.

Es pot notar clarament com el vent de xaloc és el més freqüent a Banyoles i domina per sobre tots els altres. El segueix en segon lloc, però a molta distància, el vent de gregal i també de llevant. Els cinc restants tenen poca incidència i el que menys és el vent de garbí, que es dóna es comptades ocasions.
Com a mostra, ressaltar que el vent majoritari, el xaloc, l'hem tingut 158 dies mentre que el garbí només ha bufat 7 dies.


Vents dominants a Banyoles durant l'any 2002

Vents dominants a Banyoles 2002

Aquest gràfic reprodueix els vents dominants a Banyoles durant l'any 2002.

Es pot notar clarament com el vent de xaloc és el més freqüent a Banyoles i domina per sobre tots els altres. El segueix en segon lloc, però a molta distància, el vent de migjorn i també de llevant i gregal. Els quatre restants tenen poca incidència i el que menys és el vent de garbí, que es dóna es comptades ocasions.
Com a mostra, ressaltar que el vent majoritari, el xaloc, l'hem tingut 134 dies mentre que el garbí només ha bufat 15 dies.


Vents dominants a Banyoles durant l'any 2001

Vents dominants a Banyoles 2001

Aquest gràfic reprodueix els vents dominants a Banyoles durant l'any 2001.

Es pot notar clarament com el vent de xaloc és el més freqüent a Banyoles i domina per sobre tots els altres. El segueix en segon lloc, però a molta distància, el vent de tramuntanta i també de migjorn. Els cinc restants tenen poca incidència i el que menys és el vent de garbí, que es dóna es comptades ocasions.
Com a mostra, ressaltar que el vent majoritari, el xaloc, l'hem tingut 133 dies mentre que el garbí només ha bufat 11 dies.