NIVELL DE L'ESTANY DE BANYOLES
www.meteobanyoles.com

Aquests gràfics ens mostren els registres del nivell de l'aigua de l'estany de Banyoles.

El primer gràfic recull la sèrie continua des de l'any 2005 on es poden observar les oscil·lacions cícliques al llarg dels anys.

El segon gràfic ens permet comparar la situació de cada moment respecte els anys anteriors.

Les marques de temps estan referenciades a les setmanes de cada any.

Nivell de l'estany de Banyoles

Nivell de l'estany de Banyoles (per anys)


La cota zero és el terme actual acunyat per referir-nos a la recuperació de l'antiga escala mètrica que
Pere Alsius va gravar sobre una pedra de travertí l'any 1887.

Antiga escala mètrica
Escala mètrica actual
Antiga escala mètrica per mesurar el nivell de l'estany,
després de la seva redescoberta el 2005 entre joncs i vegetació.
Actual escala mètrica del nivell de l'estany
(limnímetre).

La font d'aquesta informació històrica és el llibre: "El temps de Banyoles del 1900 al 2005" d'Enric Estragués i Gabriel Estragués.