MeteoBanyoles
 ROSA DELS VENTS
www.meteobanyoles.com 
Rosa dels vents a Banyoles

Quan la direcció del vent és entre 23º i 67º es tracta de Gregal (N-E)
Quan la direcció del vent és entre 68º i 112º es tracta de Llevant (E)
Quan la direcció del vent és entre 113º i 157º es tracta de Xaloc (S-E)
Quan la direcció del vent és entre 158º i 202º es tracta de Migjorn (S)
Quan la direcció del vent és entre 203º i 247º es tracta de Garbí (S-O)
Quan la direcció del vent és entre 248º i 292º es tracta de Ponent (O)
Quan la direcció del vent és entre 293º i 337º es tracta de Mestral (N-O)
Quan la direcció del vent és entre 338º i 22º es tracta de Tramuntana (N)


Escala de Beaufort
Força 0Calma totalde 0 a 1 km/h
Força 1Brisa molt fluixetade 1 a 5 km/h
Força 2Brisa fluixetade 6 a 11 km/h
Força 3Brisa fluixade 12 a 19 km/h
Força 4Vent suaude 20 a 28 km/h
Força 5Vent moderatde 29 a 38 km/h
Força 6Vent fortde 39 a 49 km/h
Força 7Vent molt fortde 50 a 61 km/h
Força 8Temporalde 62 a 74 km/h
Força 9Temporal fortde 75 a 88 km/h
Força 10Temporal durde 89 a 102 km/h
Força 11Temporal violentde 103 a 117 km/h
Força 12Temporal huracanatmés de 118 km/h