MeteoBanyoles
 INFORMES MENSUALS
www.meteobanyoles.com 

Relació d'informes mensuals de dades meteorològiques de Banyoles:

Informes en format PDF de mida DIN A-4 que contenen temperatura, pluja, vent, pressió atmosfèrica, radiació solar, evapotranspiració, anàlisi de l'estat del dia i tipus de núvols observats.


     ANY 2023
Gener 2023
Febrer 2023
Març 2023
Abril 2023
Maig 2023
Juny 2023
Juliol 2023
Agost 2023
Setembre 2023
Octubre 2023
Novembre 2023
Desembre 2023
     ANY 2022
Gener 2022
Febrer 2022
Març 2022
Abril 2022
Maig 2022
Juny 2022
Juliol 2022
Agost 2022
Setembre 2022
Octubre 2022
Novembre 2022
Desembre 2022
     ANY 2021
Gener 2021
Febrer 2021
Març 2021
Abril 2021
Maig 2021
Juny 2021
Juliol 2021
Agost 2021
Setembre 2021
Octubre 2021
Novembre 2021
Desembre 2021
     ANY 2020
Gener 2020
Febrer 2020
Març 2020
Abril 2020
Maig 2020
Juny 2020
Juliol 2020
Agost 2020
Setembre 2020
Octubre 2020
Novembre 2020
Desembre 2020
     ANY 2019
Gener 2019
Febrer 2019
Març 2019
Abril 2019
Maig 2019
Juny 2019
Juliol 2019
Agost 2019
Setembre 2019
Octubre 2019
Novembre 2019
Desembre 2019
     ANY 2018
Gener 2018
Febrer 2018
Març 2018
Abril 2018
Maig 2018
Juny 2018
Juliol 2018
Agost 2018
Setembre 2018
Octubre 2018
Novembre 2018
Desembre 2018
     ANY 2017
Gener 2017
Febrer 2017
Març 2017
Abril 2017
Maig 2017
Juny 2017
Juliol 2017
Agost 2017
Setembre 2017
Octubre 2017
Novembre 2017
Desembre 2017
     ANY 2016
Gener 2016
Febrer 2016
Març 2016
Abril 2016
Maig 2016
Juny 2016
Juliol 2016
Agost 2016
Setembre 2016
Octubre 2016
Novembre 2016
Desembre 2016
     ANY 2015
Gener 2015
Febrer 2015
Març 2015
Abril 2015
Maig 2015
Juny 2015
Juliol 2015
Agost 2015
Setembre 2015
Octubre 2015
Novembre 2015
Desembre 2015
     ANY 2014
Gener 2014
Febrer 2014
Març 2014
Abril 2014
Maig 2014
Juny 2014
Juliol 2014
Agost 2014
Setembre 2014
Octubre 2014
Novembre 2014
Desembre 2014
     ANY 2013
Gener 2013
Febrer 2013
Març 2013
Abril 2013
Maig 2013
Juny 2013
Juliol 2013
Agost 2013
Setembre 2013
Octubre 2013
Novembre 2013
Desembre 2013
     ANY 2012
Gener 2012
Febrer 2012
Març 2012
Abril 2012
Maig 2012
Juny 2012
Juliol 2012
Agost 2012
Setembre 2012
Octubre 2012
Novembre 2012
Desembre 2012
     ANY 2011
Gener 2011
Febrer 2011
Març 2011
Abril 2011
Maig 2011
Juny 2011
Juliol 2011
Agost 2011
Setembre 2011
Octubre 2011
Novembre 2011
Desembre 2011
     ANY 2010
Gener 2010
Febrer 2010
Març 2010
Abril 2010
Maig 2010
Juny 2010
Juliol 2010
Agost 2010
Setembre 2010
Octubre 2010
Novembre 2010
Desembre 2010
     ANY 2009
Gener 2009
Febrer 2009
Març 2009
Abril 2009
Maig 2009
Juny 2009
Juliol 2009
Agost 2009
Setembre 2009
Octubre 2009
Novembre 2009
Desembre 2009
     ANY 2008
Gener 2008
Febrer 2008
Març 2008
Abril 2008
Maig 2008
Juny 2008
Juliol 2008
Agost 2008
Setembre 2008
Octubre 2008
Novembre 2008
Desembre 2008
     ANY 2007
Gener 2007
Febrer 2007
Març 2007
Abril 2007
Maig 2007
Juny 2007
Juliol 2007
Agost 2007
Setembre 2007
Octubre 2007
Novembre 2007
Desembre 2007
     ANY 2006
Gener 2006
Febrer 2006
Març 2006
Abril 2006
Maig 2006
Juny 2006
Juliol 2006
Agost 2006
Setembre 2006
Octubre 2006
Novembre 2006
Desembre 2006
     ANY 2005
Gener 2005
Febrer 2005
Març 2005
Abril 2005
Maig 2005
Juny 2005
Juliol 2005
Agost 2005
Setembre 2005
Octubre 2005
Novembre 2005
Desembre 2005
     ANY 2004
Gener 2004
Febrer 2004
Març 2004
Abril 2004
Maig 2004
Juny 2004
Juliol 2004
Agost 2004
Setembre 2004
Octubre 2004
Novembre 2004
Desembre 2004
     ANY 2003
Gener 2003
Febrer 2003
Març 2003
Abril 2003
Maig 2003
Juny 2003
Juliol 2003
Agost 2003
Setembre 2003
Octubre 2003
Novembre 2003
Desembre 2003
     ANY 2002
Gener 2002
Febrer 2002
Març 2002
Abril 2002
Maig 2002
Juny 2002
Juliol 2002
Agost 2002
Setembre 2002
Octubre 2002
Novembre 2002
Desembre 2002
     ANY 2001
Gener 2001
Febrer 2001
Març 2001
Abril 2001
Maig 2001
Juny 2001
Juliol 2001
Agost 2001
Setembre 2001
Octubre 2001
Novembre 2001
Desembre 2001
Contingut dels informes mensuals


     ANY 2000
Agost 2000
Setembre 2000
Octubre 2000
Novembre 2000
Desembre 2000
Condicions i Privacitat